Control Panel е веб базирана програма со која можете да го менаџирате целиот веб сајт со мало предзнаење на основните карактеристики на еден веб сајт. CPanel е направен во html формат така што со користење на обичен веб броузер (Интернет Експлорер, Нетскејп Навигатор и други), лесно ќе имате пристап до сите опции.

 

За да добиете подобра претстава за опциите што ги поседува Control Panel можете да ја пробате оваа демо верзија на CPanel ( username: cpdemo  password: cpdemo)

 

Во CPanel ќе можете да ги користите следните опции:

1. Account Information (информации за вашиот сајт)

2. Server Information (информации за серверот)

3. E-mail (сите можни опции за електронска пошта - Manage Accounts, WebMail, Auto Responders, ...)

4. Stats (избор на повеќе алатки за статистика на посетенос).

5. CGI Scripts (бесплатни скрипти со брза инсталација на сајтот)

6. FTP (менаџирање на ftp пристап на сајтот)

7. Site Management (повеќе алатки за целосно контролирање на сајтот - Backup, Web Protect, Change Password, Custom Error Pages, Redirects, ..)

8. Domains (менаџирање на домен)

9. Advanced (напредни алатки)

10. Network Tools (мрежни алатки)

11. Databases (менаџирање на бази на податоци)

12. File Manager (за работа со фајловите, многу покорисен од ftp пристап до податоците)

 

Подетални информации можете да добиете на www.cpanel.net

Account Information
SubDomains 0 / 5
Parked Domains 0 / 2
Addon Domains 0 / 1
Mysql Databases 0 / 10
Disk Usage 0.93 Meg
SQL Disk Usage 0.00 Meg
Bandwidth Usage this month 1.19 Meg
Disk Space Available 99.07 Meg
Email Accounts 7 / 50
Email Forwarders 0
Auto-Responders 0
Mailing Lists 0 / 50
Email Filters 0
Ftp Accounts 2 / 5
Server Information
Cpanel Version/Build 6.2.0-STABLE Build 56
Operating System Linux
Apache Version 1.3.27 (Unix)
Perl Version 5.006001
Perl Path /usr/bin/perl
Installed Perl Modules Click to View
PHP Version 4.3.1
Mysql Version 4.0.12
Sendmail Path /usr/sbin/sendmail

 

  top   
 
E-Mail
Manage Accounts
WebMail
Default Address
Auto Responders
Blockers
Forwarders
Mailing Lists
Modify MX Entry
Spam Assassin
Stats
Webalizer Web Stats
Webalizer Ftp Stats
AwStats Stats
Analog Stats
Latest Visitors
Bandwidth
Error Log
Raw Log File
  top   
   

CGI Scripts

Addon Scripts
Interchange Cart
Agora Cart
Bulletin Board
HTML/Java Chat Room
phpMyChat
CGI Wrapper
Random HTML Generator
Simple Guestbook
Advanced Guestbook
Counter
Clock
Countdown
FormMail Clone
cgiemail
Setup EntropySearch
Rebuild EntropySearch
EntropyBanner

FTP

Manage Accounts
Anonymous Setup
Login Message
Manage Sessions

Site Management

Backup
Web Protect
Change Password
Custom Error Pages
Redirects
Mime Types
Apache Handlers
Frontpage Extensions
Search Engine Submit
HotLink Protection
Index Manager
Ip Deny Manager
  top   
   

Domains

Manage SubDomains
Manage Parked Domains
Manage Addon Domains
SubDomain Stats

Network Tools

Trace/Lookup

Advanced

Cron Jobs
GPG Keys

Databases

Manage Mysql
phpMyAdmin
  top   

© Copyright 2003, makserver.com. All Rights Reserved