50 MB - Веб простор
• 10 e-mail адреси
• 1 FTP account
• 5 MySQL databases
• Front Page extensions
PHP/PERL/CGI
Cpanel 6
Сообраќај до 1 GB/m
ЦЕНА:
280 ден./месечно*

1.899 ден./годишно*
 
2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Makserver.
 
 
100 MB - Веб простор
• 20 e-mail адреси
• 3 FTP account
• 5 Sub domains *
• 10 MySQL databases
• Front Page extensions
PHP/PERL/CGI
Cpanel 6
Сообраќај до 1.5 GB/m
ЦЕНА:
580 ден./месечно*

3.850 ден./годишно*
 
2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Makserver.
 
 
200 MB - Веб простор
• 50 e-mail адреси
• 5 FTP account
• 10 Sub domains *
• 2 Park domains *

• 20 MySQL databases
• Front Page extensions
PHP/PERL/CGI
Cpanel 6
Cообраќај до  3 GB/m
ЦЕНА:
1.150 ден./месечно*

6.000 ден./годишно*
 
2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Makserver.
 
 
 
 
 
5 MB - Веб простор
• 5 e-mail адреси
• 1 FTP account
• 1 MySQL databases
• Front Page extensions
PHP/PERL/CGI
Cpanel 6
Вклучен сообраќај до   500 Mb/m
ЦЕНА:
1.000 ден./годишно*
 
 
2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Makserver.
 
Технички информации

 • 99,9% гарантиран пристап (info server)

 • Приклучен на еден од најголемите веб провајдери на светот обезбедува најабрз трансфер на податоци во и надвор од Македонија

 • Сопствено поставување на e-mail (додавање или бришење) и Web орентиран e-mail клиент

 • Детални информации за посетеност на сајтот

 • Повеќе видови на скрипти кои можете да ги инсталирате по вашa желба (PhpNuke, Agora Cart, Bulletin Board, Chat Room, Guestbook, Counter ....)

  makserver.com посредува при регистрирање на .com .net .org ... домен (цена 10€) и за .mk (цена 30€)

* 18% ДДВ (Handling)
 
 
  * Sub Domain или под домен е име кое можете да го внесете пред вашиот домен, на пример:
marketing.vas_domen.com или wap.vas_domen.com
** Park Domain - можност за користење на повеќе домени на една веб страна
 
Accept Credit Cards Online
makserver користи 2checkout.com

   
© Copyright 2003, makserver.com (a 3B company). All Rights Reserved